Bruxismus

Je intenzivní skřípání zubů , při kterém dochází k jejich mechanickému poškozování.

Projevuje-li se ve vysoké míře dojde k obroušení skloviny až na zubovinu (dentin) a může vést i k poškození čelistního kloubu. Nejen, že dochází k problému estetickému – zuby se opticky zkracují, ale často dochází k přecitlivělosti zubů na horké či kyselé a k bolestem hlavy a kloubů.

Častou příčinou je stres, úzkost nebo bolest.
Ve většině případů se projevuje nevědomě během spánku, kdy není možné tomuto fenoménu zabránit. Mnohdy není doprovázen ani žádnými zvukovými projevy.
V našem zařízení nedokážeme odstranit příčiny bruxismu, ale dokážeme předejít těžkému poškození kousacích plošek zubů. Individuálně – na základě otisku, zhotovíme v laboratoři speciální dlahy, které má pacient na zubech po čas spánku.

Ve spánku nikterak nepřekážejí a tvoří ochrannou bariéru mezi horním a dolním zubním obloukem a snižují tlak čelistí. Dlahy jsou prevencí před poškozením čelistního kloubu.