Náš tým

MUDr. Karel GABZDYL

vedoucí zubní lékař

1986
Ukončil studium stomatologie Vojenské lékařské akademie Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
1990
Získal specializaci (atestaci) v oboru stomatologie I. stupně.
1986 – 1988
Působil na stomatologickém oddělení Vojenské nemocnice v Olomouci.
1989 – 1995
Pracoval ve funkci vedoucího stomatologa ve vojenském stomatologickém zařízení v Hranicích na Moravě.
Absolvoval několika měsíční stáž na klinice Ústní, čelistní a obličejové chirurgie Ústřední vojenské nemocnice v Praze.
1995 – současnost
Provozuje soukromou stomatologickou praxi a zubní laboratoř. Zaměřuje se hlavně na protetickou stomatologii včetně zhotovování náhrad CAD/CAM technologií.

Mgr. Hana GABZDYLOVÁ, DiS.

manažer stomatologického centra

Po absolvování Pedagogické fakulty v Ostravě a Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci působila mnoho let ve školství a věnovala se účetnictví a marketingu. Od roku 2005 se věnuje výhradně manažerské, asistentské a edukační práci ve stomatologickém zařízení. Absolvovala školu dentální hygieny v Praze. Vyučuje budoucí dentální hygienistky na VOŠ v Ostravě Vítkovicích.

1999
Získala způsobilost k výkonu povolání zubní instrumentářky.
2009
Absolvovala školu dentální hygieny v Košicích
2016
Ukončila Soukromou školu pro dentální hygienistky v Praze

Jan GABZDYL, DiS.

diplomovaný zubní technik

Po studiu elektrotechniky absolvoval Vyšší odbornou školu zdravotnickou Dr. Ilony Mauritzové v Plzni obor Diplomovaný zubní technik. Poté nastoupil jako zubní technik v privátním zařízení. Specializuje se na práce s CAD/CAM technologií.


Petra POLÁŠKOVÁ

zdravotní sestra
V roce 1990 absolvovala Střední zdravotnickou školu v Hranicích obor Všeobecná sestra. Po několikaleté praxi na oddělení ARO JIP a interním oddělení v nemocnici, privátní praxi na ORL nastoupila v r 2008 do stomatologického zařízení.